-20sets कार्ल मेयर ताना बुनना मशीन28G, 32G, 36G, HKS2 HKS3 RSE4;

-40 सेट सर्कल निट मशीन 28G 32G 36G 40G;

-200sets वॉटर जेट हाई स्पीड वीविंग मशीन।